Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zaręby Kościelne  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zaręby Kościelne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zaręby Kościelne.

Mapa Geoportal Zaręby Kościelne
Mapa z granicą gminy Zaręby Kościelne

Dane urzędu

Urząd Gminy Zaręby Kościelneul. Kowalska 14Zaręby Kościelne, 07-323

Tel: 86 2706004

Fax: 86 2706200

Elektroniczna skrzynka podawcza: /bk4103anjl/skrytka

E-mail: ugzar@post.pl

Powiat: ostrowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Zaręby Kościelne: 1416112

Witryna: www.zareby-kosc.pl

Władze lokalne: Wójt Urszula Wołosiewiczugzar@post.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zaręb Kościelnych

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zaręby Kościelne to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zaręby Kościelne na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zaręb Kościelnych, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zaręb Kościelnych, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zaręb Kościelnych

Gmina Zaręby Kościelne w liczbach

Powierzchnia gminy Zaręby Kościelne*

89 km2

1625 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zaręby Kościelne*

3 598 mieszkańców

2234 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zaręby Kościelne*

41 mieszkańców na km2

1841 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zaręby Kościelne

Geoportal Zaręby Kościelne prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Zaręby Kościelne, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Zaręby Kościelne.

Dostęp do danych Geoportalu Zaręby Kościelne

Jak powstał Geoportal gminy Zaręby Kościelne?

Geoportal Zaręby Kościelne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zaręby Kościelne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Zaręby Kościelne.

Geoportal Zaręby Kościelne umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Zaręby Kościelne oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Zaręby Kościelne, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zaręby Kościelne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zaręby Kościelne?

Informacje na Geoportalu Zaręby Kościelne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zaręby Kościelne?

Korzyści z Geoportalu Zaręby Kościelne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zaręby Kościelne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zaręby Kościelne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zaręby Kościelne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zarębach Kościelnych. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zaręb Kościelnych zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zaręby Kościelne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zaręby Kościelne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zaręby Kościelne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zaręb Kościelnych możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zaręb Kościelnych. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zaręby Kościelne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zaręby Kościelne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zarębach Kościelnych.

  Geoportal gminy Zaręby Kościelne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zaręby Kościelne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zarębach Kościelnych sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zaręby Kościelne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zarębach Kościelnych.

  W Geoportalu Zaręby Kościelne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zaręby Kościelne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zarębach Kościelnych. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zaręby Kościelne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zaręby Kościelne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zaręby Kościelne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zaręby Kościelne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zaręby Kościelne. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zaręby Kościelne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zaręby Kościelne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zaręby Kościelne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zarębach Kościelnych. W Geoportalu gminy Zaręby Kościelne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zarębach Kościelnych wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zaręby Kościelne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zaręby Kościelne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Zaręby Kościelne.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Zaręby Kościelne, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Zaręby Kościelne. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Zaręby Kościelne.

 • Zabytki w gminie Zaręby Kościelne

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Zaręby Kościelne. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Zaręby Kościelne oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Zaręby Kościelne.

 • Informacje o wyborach w gminie Zaręby Kościelne

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Zaręby Kościelne. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Zaręby Kościelne i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zaręby Kościelne dla mieszkańców

Geoportal Zaręby Kościelne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zaręby Kościelne. Na mapie Zaręb Kościelnych sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zaręby Kościelne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zaręby Kościelne. Korzystając z map Geoportalu gminy Zaręby Kościelne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zaręby Kościelne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zaręby Kościelne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zaręby Kościelne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu